Muistisairaat yhteiskunnassa-tutkimushanke

Living with dementia: Social relational perspective to sustainable care

Kohti sosiaalisesti kestävää hoivaa:

Muistisairaudet henkilökohtaisena, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä

1.7.202331.8.2027

#muistisairaatyhteiskunnassa

#livingwithdementia

Tutkimushankkeen tausta:

Suuri osa ongelmista, joita muistisairautta sairastavat ja omaishoitajat kohtaavat, liittyy vallitseviin asenteisiin ja toimintaympäristön esteisiin – yhteiskunnan materiaaliset tilat, palvelut ja sosiaaliset käytännöt eivät useinkaan tue muistisairaan osallisuutta, toimintaa tai tarpeita.


Omaishoitoa puolestaan ei läheskään aina huomioida sosiaali- ja terveyspalveluissa, työpaikoilla tai sosiaalisissa käytännöissä. Omaishoiva on vaativaa, mutta se jää sekä muilta ihmisiltä että yhteiskunnan tasolla usein huomaamatta tai huomioimatta


Palvelujen karsiminen sysää vastuuta omaisille ja samanaikainen työelämän vaatimusten kasvu  hoivaköyhyyden* riskejä  omaisille ja sairastuneille

*Hoivaköyhyys =  Avun tarpeisiin ei saa lainkaan tai riittävästi apua​. Hoivaköyhyys voi olla myös omaisten ongelma; paikatessaan palvelujen puutteita he saattavat kuormittua kohtuuttomasti


Tässä hankkeessa tutkimme, millaista on elää muistisairauden kanssa, millaista tukea sairastuneet ja omaiset tarvitsevat pystyäkseen osallistumaan yhteiskuntaan ja millaista hoivaköyhyyttä he kohtaavat. Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Instagram
YouTube

                    Muistisairaat yhteiskunnassa 2023-2027

Hanketta rahoittaa: Koneen Säätiö 1.7.2023-30.6.2026 ja Suomen Akatemia 1.9.2023-31.8.2027