Tutkimustehtävä ja -kysymykset

Tutkimustehtävä

Mitä tutkimme? 

Tutkimme, millaista on elää muistisairauden kanssa, millaista tukea sairastuneet ja omaiset tarvitsevat pystyäkseen osallistumaan yhteiskuntaan ja millaista hoivaköyhyyttä he kohtaavat.


Mikä hankkeen tavoite on?

Tavoitteena syventää ymmärrystä siitä, miten muistisairaiden ja heidän omaishoitajiensa osallisuutta voidaan tukea yhteiskunnassa ja miten hoivaköyhyyttä voidaan estää. Nämä asiat ovat oleellinen osa sosiaalisesti kestävää hoivaa.


Mikä on muistisairauden sosiaali-relationaalinen malli?

Emme vielä tiedä, mutta kehitämme sitä tulosten pohjalta. Mallin tarkoituksena on rakentaa merkittävin tavoin ymmärrystä sosiaalisesti kestävästä hoivasta. 

--> Mallissa huomioidaan sekä muistisairautta sairastavien kokemusmaailma, osallisuus ja oikeuksien toteutuminen esimerkiksi palvelujen saamisen kautta (hoivaköyhyyden välttäminen) että sosiaalinen hyvinvointi ja suhteet muihin ihmisiin.


Tutkimuskysymykset