Yhteystiedot

Some-kanavissa: #muistisairaatyhteiskunnassa

johtaja: lina.vanaerschot@jyu.fi, p. 040-805 37 67

tutkimusaineiston keruuta koordinoi: ulla.m.halonen@jyu.fi, p. 050-470 50 44


Facebook
Instagram
YouTube

                    Muistisairaat yhteiskunnassa 2023-2027