Etsimme edelleen erityisesti kotona asuvia muistisairausdiagnoosin saaneita yli 68-vuotiaita ihmisiä mukaan tutkimukseen.

Ota yhteyttä tämän aineiston keruuta koordinoivaan tutkijaan: ulla.m.halonen@jyu.fi